• Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
Manglende lyst

Det er i orden ikke at have lyst

Af Per Wildau 

"Jeg har ikke lyst til sex." Det er hvad flere og flere mennesker hævder, når de henvender sig - Den seksuelle dagorden har ændret sig meget de sidste år.

Før den seksuelle frigørelse var problemet, at man var ved at spænges af lyst. I dag synes mange derimod ikke rigtigt at have lyst til sex. Forandringen beror på, at det nu er tilladt for begge køn ikke at have lyst - mener den tyske forsker Gunter Schmidt.

Nu skal man passe på ikke at drage forhastede konklusioner, som fx at kvinder skulle have mindre sexlyst end mænd. Kvinder giver nemlig, mere eller mindre bevid

   
  Før den seksuelle revolution i tresserne og halvfjerdserne var problemet for stor seksualdrift. I dag er det næsten modsat. Over 60 % af de kvinder som henvendte sig på "Abteilung für Sexualforschung" på universitetet i Hamburg, talte om manglende sexlyst mod 10 % i midten af halvfjerdserne. Også et stigende antal mænd henvendte sig i rådgivningen og talte om svigtende lyst - 15% i halvfemserne i forhold til 5% i midten af halvfjerdserne.
   
st, manden en mulighed for at føle sig som en 'rigtig don Juan' med et stærkt erotisk behov.

På denne måde får kvinden øget mulighed for at føle sig attrået og manden får mulighed for at føle sig potent. Skulle kvinden nu får øget lyst til sex, og parret begynder at elske oftere, kan mandens behov gå hen og blive mindre. Kvinden, som nu har mere lyst, undrer sig naturligvis over hvad der er sket med mandens lyst.

Manden bliver irriteret, selv om de nu oftere har samleje. Nu er det ham og ikke hende som mangler lyst. Gunter Schmidt peger på, at kvindefrigørelsen, på den ene side, har givet kvinden mulighed for rent ud at sige, at hun ikke har lyst. På den anden har en optøning af de faste kønsroller givet manden lov til at give udtryk for manglende lyst.

For det andet, er det gået op for mange, at man ikke hele tiden kan have et hedt og passioneret sexliv, selv om man for den sags skyld skulle have et godt og velfungerende parforhold. Man har fået en øget bevidsthed omkring dette, at man i et fast parforhold har perioder med ingen eller kun lidt lyst til sex, og perioder hvor lysten blomstrer op igen.

For det tredje er det sådan, at hvor man tidligere beklagede sig over for stor lyst, som måtte holdes i skak, så er vi i dag omgivet af sex i reklamer, avisartikler, film og i Tv. Måske ikke underligt, at man hurtigt kommer til, at der er noget i vejen med lysten - alt i omgivelserne synes jo at handle om sex.

Sidst med ikke mindst, kunne man sige, at de sidste års kønsdebat har skabt en forestilling om, at sex skal være 'ikke aggressivt', sex skal være 'demokratisk' - Det uberegnelige, 'det vilde' skal bekæmpes. Dette synes at stå i modsætning til erobring og forførelse.