• Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
Længslen efter kærlighed og istid i parforholdet
   
  Så meget har en dør forvoldt,
en dør, som smækked' i,
at to, som af hinanden holdt,
nu går hinanden høfligt - koldt
og hadefuldt forbi.

Han udenfor - kun ganske lidt;
om sagte der blev kaldt?
Så gik han bort med faste skridt,
mens hun sad indenfor med sit
og hørte, døren faldt.

To hjerter græd hinandens navn
bag vredens lås og bolt,
og det, at favn budt frem mod favn
frøs til i samme, kolde savn,
har dørens fald forvoldt.

/ Nis Petersen

   

Hvordan går det til, at de to som før elskede hinanden, "nu går hinanden høfligt - koldt og hadefuldt forbi", som Nis Pedersen skriver i sit digt?
Hvordan er det gået til, at de to som holdt så meget af hinanden, nu er så kolde og hadefulde?
Hvordan er det gået til, at vi nu føler os så svigtede og afviste, af den vi drømte om at leve sammen med?

Vores allerdybeste længsel handler om længslen efter kærlighed. I poesi og kærlighedssange handler længslen ofte om længslen efter den ægte og sande kærlighed. Mellem linierne fornemmer man ofte en antagelse om, at dén rigtige person findes et eller andet sted i verden - for hver og én af os. Man skal bare finde hende eller ham, så kan man leve lykkeligt til sine dages ende.

Men mere end nogensinde er det at leve i et parforhold, noget man må lære. Det er ikke noget vi får med hjemmefra, og det er heller ikke noget medfødt - noget som ligger i generne.

Når forelskelsen tager af, og det gør den, møder vi ofte problemer vi var helt uforberedte på.
 
Vi må forstå hvordan en kærlighedsrelation udvikles i almindelighed, og vi må blive mere bevidste om vore egne reaktioner i særdeleshed. Når vi bliver mere bevidste opdager vi, at det måske alligevel ikke var helt tilfældigt, at vi forelskede os i hinanden.

I et vellykket terapiforløb bevæger man sig fra forelskelsens mere ubevidste og urealistiske fantasier om kærlighed, parforhold, sig selv og om sin partner, mod en mere tryg og bevidst nærhed.