• Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
Vi styres af et indre ubevidst billede når vi finder en partner

 

Når vi finder en partner er vi styret af vores oplevelser og erindringer fra barndommen, de oplevelser vi havde med vore nære og mest betydningsfulde omsorgspersoner. Den måde vore forældre, måske efter bedste evne, mødte vore behov på, vores glæde og smerte. Alle disse begivenheder i vores barndom har sat sig i os, uden at vi nødvendigvis er bevidste om det, og vi finder uundgåeligt en partner, som har sår, frustrationer og uopfyldte behov fra samme tidlige udviklingspsykologiske fase. Bare med den forskel at vores partner har forsøgt at håndtere livets udfordringer på en anden måde, med en anden ubevidst strategi.

For at få den kærlighed vi længtes efter, dannede vi os nogle leveregler. "Jeg må ikke vise vrede, så synes mine forældre ikke om mig," eller: "Jeg skal være dygtig, ellers bliver jeg afvist." Disse leveregler bliver til en livsstrategi og en god del af vores personlighed. Vi kommer til at leve med en forestilling om, at vi ikke må være vrede eller at det er meget vigtigt at være dygtig. Det kan naturligvis være udmærket, men det kan også komme til at betyde at visse sider af os, bliver ladt i stikken, at visse sider af os, aldrig bliver udviklet.

Disse konklusioner som vi traf tidligt i vore liv og de sider af os selv som vi lader i stikken, danner baggrund for vort partnervalg og for den måde vi forholder til vores partner på. Den partner vi vælger rummer en god del af det positive vi har erfaret men også en god del af det negative.

I forelskelsen har man kun øje for det gode og i magtkampen kun for det dårlige. Der iscenesættes en dynamik som klart viser hen til problemerne. Den partner vi har valgt, som har sine sår, kommer ind i parforholdet med sine forventninger om at få sine behov for kærlighed dækket og han eller hun kommer ind i parforholdet med sine specielle overbevisninger og leveregler.

Det sammenstød som nu uundgåeligt finder sted mellem den enes forventninger og den andens overbevisninger og leveregler, leder til, at ingen af parterne kan opfylde den andens behov. Der opstår en magtkamp og drømmen om kærlighed kan forvandles til et sandt mareridt. Den indfinder sig en gentagelse af principielt det samme skænderi, en skeletdans en 'Danse Macabre', som han og hun ikke selv kan tage sig ud af og som ender med at udmatte parforholdet.

Kun ved igen og igen at reparere de tidlige udviklings psykologiske skader, kan vi skabe den bevidste og modne kærlighedsrelation, kun på denne måde kan vi blive hele.