• Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
Parterapi 8000 Århus C
 

Mange parforhold går i stykker, fordi man misforstår hinanden

Nogle af de misforståelser som virkeligt kan sætte et parforhold på prøve, kommer af, at vi ikke altid tænker helt realistisk - vi er ikke altid lige gode til, at sætte spørgsmålstegn ved det vi umiddelbart tænker.
Vi har alle vore fordomme og forventninger og der er noget, vi har lettere ved at få øje på, end andet - og når vi presses, kan vi være tilbøjelige til at falde tilbage til en 'god gammel' måde at forstå tingene på - hvor fornuftig eller ufornuftig den så end måtte være.

Active Image

Active Image

Per Wildau

Nina Østergaard

cand. psych. aut.

 

 

 

En række undersøgelser har vist, at det som adskiller lykkelige forhold fra ulykkelige, ikke så meget er antallet af gode oplevelser, men først og fremmest antallet af ubehagelige.
Den bedring som viser sig i terapi, kommer ofte mere af en formindskelse af antallet af ubehagelige oplevelser, end den kommer af en forøgelse af de behagelige.
 

Mennesker med lavt selvværd kan være optaget af, hvad andre mennesker mener om dem, og det ligger i det at have et lavt selvværd, at man er tilbøjelig til at tolke andres opfattelse af sig selv urimeligt negativt.

Lone har det lige præcist sådan. Lige inden hun blev vred over Lars's tavshed, havde de ellers haft en rigtig god snak. Men da Lars blev stille, fejede hendes bevidsthed denne klart positive erfaring bort. Hendes opfattelse var:

"Når nogen forholder sig tavst, betyder det , at de ikke kan lide mig."

Da først denne ''gode gamle' måde at forstå tingene på slog igennem, blev Lones syn på sig selv og Lars fuldstændigt domineret af den, og hun tænkte ikke et øjeblik på, at denne opfattelse ikke gjaldt for Lars. Interessant nok viste denne opfattelse sig at stamme fra Lone's barndom, hvor Lone's mor straffede Lone ved "at lægge hende på is", ved ikke at tale til hende i en periode.

Den fordomsfuldhed mennesker kan have i forhold til sig selv, kan indeholde et netværk af negative holdninger. De tanker Lone gjorde sig, var typisk for hendes måde at reagere på.
apple.gif

Læs mere...