• Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
  • Parterapi 8000 Århus C
Parterapi 8000 Århus C
 

Mange parforhold går i stykker, fordi man misforstår hinanden

Nogle af de misforståelser som virkeligt kan sætte et parforhold på prøve, kommer af, at vi ikke altid tænker helt realistisk - vi er ikke altid lige gode til, at sætte spørgsmålstegn ved det vi umiddelbart tænker.
Vi har alle vore fordomme og forventninger og der er noget, vi har lettere ved at få øje på, end andet - og når vi presses, kan vi være tilbøjelige til at falde tilbage til en 'god gammel' måde at forstå tingene på - hvor fornuftig eller ufornuftig den så end måtte være.

Active Image

Active Image

Per Wildau

Nina Østergaard

cand. psych. aut.

 

 

 

En række undersøgelser har vist, at det som adskiller lykkelige forhold fra ulykkelige, ikke så meget er antallet af gode oplevelser, men først og fremmest antallet af ubehagelige.
Den bedring som viser sig i terapi, kommer ofte mere af en formindskelse af antallet af ubehagelige oplevelser, end den kommer af en forøgelse af de behagelige.
 

Mennesker med lavt selvværd kan være optaget af, hvad andre mennesker mener om dem, og det ligger i det at have et lavt selvværd, at man er tilbøjelig til at tolke andres opfattelse af sig selv urimeligt negativt.

Lone har det lige præcist sådan. Lige inden hun blev vred over Lars's tavshed, havde de ellers haft en rigtig god snak. Men da Lars blev stille, fejede hendes bevidsthed denne klart positive erfaring bort. Hendes opfattelse var:

"Når nogen forholder sig tavst, betyder det , at de ikke kan lide mig."

Da først denne ''gode gamle' måde at forstå tingene på slog igennem, blev Lones syn på sig selv og Lars fuldstændigt domineret af den, og hun tænkte ikke et øjeblik på, at denne opfattelse ikke gjaldt for Lars. Interessant nok viste denne opfattelse sig at stamme fra Lone's barndom, hvor Lone's mor straffede Lone ved "at lægge hende på is", ved ikke at tale til hende i en periode.

Den fordomsfuldhed mennesker kan have i forhold til sig selv, kan indeholde et netværk af negative holdninger. De tanker Lone gjorde sig, var typisk for hendes måde at reagere på.
apple.gif

Lones grundlæggende opfattelse kan formuleres således:

 

 

 

"Hvis nogen ikke kan lide mig nu, kommer de aldrig til det", videre:

 

"Hvis én ikke kan lide mig, er der ingen andre som kan lide mig", og:

 

"Hvis ingen kan lide mig, bliver jeg alene og ulykkelig resten af livet."

 

 

 

Lones grundlæggende antagelser gjorde hende tilbøjelig til at fortolke Lars's tavshed, som hun gjorde - som udtryk for den afvisning, der ville bringe deres forhold til ophør.

Selv om Lones antagelser ikke var realistiske, havde de en voldsom magt over den måde hun tænkte på.

 

Man er ikke altid klar over, at man har sådan nogle antagelser, i kognitiv terapi arbejder klient og psykolog sammen, om at finde frem til hvad det er for grundantagelser klienten har, stille spørgsmålstegn ved dem og at ændre dem.

Rigtigt mange problemer i parforhold kommer af forskelige former for urealistiske måder at tænke på. Og ikke bare det, ganske ofte ser man, at et menneske forlader ét parforhold, for at få nøjagtigt samme problemer i et andet.

Disse tanker kan virke ganske realistiske for den som tænker dem og som regel kan man opremse en lang række erfaringer som bekræfter dem og som regel ser man bort fra det som kan afkræfte dem.

Og underligt nok holder man fast i dem selv om de giver mange problemer og smerte.

Sådan en ikke helt realistisk måde at tænke på, ser man også hos mennesker som lider af angst, depression eller hypokondri. Deres måde at tænke på er altid forudindtaget. Den deprimerede vil være tilbøjelig til at tolke begivenheder på en måde som stiller hende eller ham selv i et dårligt lys. En mor hvis børn ikke kan enes, kan være tilbøjelig til at tænke: "Jeg er en dårlig mor," på trods af at der er masser af ting som tyder på det modsatte. Et menneske som lider af angst øjner farer i selv de mest uskyldige situationer. En nervøs mand, hvis kone kommer for sent hjem tænker: "Hun er blevet overfaldet." Den hypokondre tolker almindelige kropssignaler som tegn på alvorlig sygdom: Hovedpine tolkes som en hjernesvulst, et stik i brystet som et truende hjerteanfald, og ondt i ryggen som tegn på en forestående diskusprolaps.  

Undersøgelser har vist, at mennesker som lever i et ulykkeligt ægteskab, har lettere ved at være nøgterne, når det gælder andre par, men når det gælder deres egen ægtefælle, vil de under lignende omstændigheder, tillægge deres ægtefælle urealistiske motiver.

Ulykkelige par reagerer ofte på hinanden, som var det den anden som ikke tænkte realistisk. Den måde de tænker om deres partner på, har den samme forudindtagethed som man ser det hos mennesker med depression eller angst. De mener selv at deres tænkning er realistisk, at de selv er "åbne" overfor den anden. Men deres sind er lukket, og de har et "lukket syn" på deres partner.

Det er helt almindeligt, at vrede partnere ikke vil være ved, at deres syn på partneren kan være farvet af deres vrede. Hvis nogen forsøger at korrigere deres overbevisning, især hvis partneren forsøger det, kan vedkommende løbe ind i et sandt raseri. Når man er vred bryder man sig ikke om at få anfægtet sit syn på virkeligheden. Og man kan være tilbøjelig til, ikke bare at mene, at det er den anden som tager fejl, men også at han eller hun forsøger at manipulere eller endda bedrage én.

Tit er vrede ægtefæller så overbeviste om deres partners følelser tanker og motiver, at man skulle tro, at de kunne se direkte ind i den andens sind. De oplever at deres overbevisning er den skinbare virkelighed.

I modsætning hertil kunne man se den forelskede periode, hvor man har en positiv forudindtagethed. Næsten alt hvad den anden siger, eller gør, er positivt. Han eller hun kan intet gøre forkert. Men hvis ægteskabet løber ind i vanskeligheder, så vil gentagne skuffelser og skænderier føre til ændringer. Ulykkelige partnere bevæger sig fra fra en positiv forudfattethed til en negativ. Nu kan den anden lige pludseligt ikke sige eller gøre noget som helst rigtigt. Meget af det de foretager sig fortolkes negativt.

Hvor tit har man ikke hørt:

"Vi havde ellers en dejlig dag, og så sker der én lille dum ting, som ødelægger det hele!"

 

psykolog i århus Per Wildau